Bli med på byvandring til fantastiske Sagene

Sagene bevaringsområde vitner om en tid da noen kjempet for å bevare det andre ville rive. Bør det nå fredes? Ved avdelingsleder Morten Stige, Byantikvaren og historiker Gro Røde, Arbeidermuseet

I samarbeid med Byantikvaren.

Praktisk Informasjon