Hvorfor har vi de sykehusene vi har? Hvorfor er de utformet som de er, og hvem drev sykehusene? Bli med fra etableringen av Oslo Hospital på 1200-tallet til vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus i 2019.

Byens sykehus. Foto: Anders B. Wilse, Oslo Museum

Ullevål sykehus, 1926. Foto: Anders B. Wilse, Oslo Museum

I 2019 vedtok Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og flytte virksomheten til Rikshospitalet på Gaustad og til Aker sykehus. Dette har møtt sterk motstand både blant ansatte og blant innbyggerne i byen. Debatten har pågått siden, og er for mange et viktig tema foran høstens Stortingsvalg.

Engasjementet rundt saken forteller oss hvor viktig sykehusene er for folk. I denne utstillingen kan du få et glimt av Oslos sykehushistorie. Hvordan har samfunnet møtt befolkningens behov for helsehjelp? Og hvilke ideologier og estetikk har preget plasseringen, utformingen og driften av sykehusene?

Praktisk Informasjon