Boklanseringer

Onsdag 17. november kl. 18

Boka «Oslos årringer» gir deg en nøkkel til å forstå opprinnelsen for mange navn i Oslo. Forfatteren Leif Gjerland deler Oslos navnehistorie i fem epoker og betrakter dem som «årringer», ennå synlige i byen:

Førkristen tid
Middelalderbyens tid
Danskebyens tid
Svensketiden
Vår egen tid

Facebook-arrangement

Forlag: Dreyers

Onsdag 24. november kl. 18

Arkitekturhistoriker og tidligere direktør ved Bymuseet, Lars Roede lanserer boka «Myten om murbyen – Christiania 1624-1810» 24. november kl. 18.

Natt til 17. august 1624 ble Oslo rammet av en brann som raste i tre døgn og la nesten hele byen øde. Brannen i 1624 var den mest skjellsettende hendelsen i Oslos historie. Kong Christian 4. bestemte derfor at Oslo skulle flyttes til motsatt side av Bjørvika og hete Christiania. Roede forsøker å tegne et bilde av den tapte bebyggelsen. Hvordan så de ut, husene som jevne borgere bodde i? Hvorfor ble bybildet et helt annet enn i de norske trebyene?

Facebook-arrangement

Forlag: Pax

Tirsdag 30. november kl. 18

«Alt mulig fra Gateavisa 1970-1986» oppsummerer gateavisas første 17 år

Forfatter: Audun Engh

Mer informasjon kommer.

Praktisk Informasjon