Magnus Poulsson blir av mange regnet som en av de viktigste arkitektene i Norge de siste 100 år. Han står blant annet bak bygninger Oslo Rådhus og Telegrafbygningen sammen med arkitekten Arnstein Arneberg.

Poulsson satt også spor etter seg som formann i tilsynskomiteen for restaureringen av Nidaros Domkirke og som formann i fortidsminneforeningen mellom 1916 og 1929.

Nå lanserer forfatteren og arkitekten Morten Ole Mørch boka Magnus Poulsson – mennesket og hans krets, arkitekten og hans verk med 1000 illustrasjoner av vakre og interessante tegninger og fotografier. I tillegg til omfattende biografi, brev, intervjuer og foredrag er teksten krydret med Poulssons egne kommentarer til eget arbeid.

Påmelding: mm@oslomuseum.no

Ad Notam forlag i samarbeid med Bymuseet

Praktisk Informasjon