Hvor mye arbeid og kunnskap ligger det bak et klesplagg av en slik kvalitet at det kan følge en person gjennom et helt voksenliv? Og hva forteller herredressen om maskulinitet, konformitet og makt? Tekstilkunstner Franz Schmidts utstilling viser arbeidet bak den klassiske Blådressen.

I kunstutstillingen Blådressen viser Franz Schmidt sitt arbeid med å rekonstruere et dresstoff fra arkivet ved veveriet Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes kommune. Materialet ble utviklet da Schmidt var stipendiat i Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen på Arbeidermuseet er en videreutvikling av deler av dette arbeidet og omfatter blant annet tekstiler, arkivmateriale som lå til grunn for rekonstruksjonene, fotografier og tekst som dokumenterer arbeidsprosessene og klesplagg sydd av stoffet. Blant annet en skreddersydd dress.

Et vesentlig spørsmål som ligger til grunn for prosjektet handler om kvalitet og varighet. Hvor mye arbeid og kunnskap ligger det bak å produsere et klesplagg som er av en slik kvalitet at det kan følge en person gjennom et helt voksenliv? Et annet spørsmål Schmidt tar opp handler om hva herredressen forteller som klesplagg, om maskulinitet, konformitet og makt.


Hovedfoto: Christina Leithe Hansen
Foto fra fabrikk: Märta Thisner

Franz Schmidt

Franz Schmidt (f.1969) er skredder, vever og tekstilkunstner. Hans praksis spenner over et bredt felt, fra produksjon av stoffer til klær i industrisammenheng til forskning, undervisning og kuratoroppdrag. I de siste årene har han fordypet seg i norsk tekstilindustrihistorie, og han kobler erfaringen han har som håndverker i en museal produksjonskontekst med sin interesse for materiell kultur og historie. Schmidt stiller spørsmål om betydningen av kulturarv, kvalitet og arbeid, og foreslår modeller for tekstilproduksjon og forbruk som kan være alternativ til de vi lever med i dag.

Praktisk Informasjon