Har miljøkampen på 1960- og 70-tallet noe til felles med dagens miljødebatt, og hva skal til for å skape en god og bærekraftig by?

På slutten av 1960-tallet ble miljøproblemene mer synlige, og flere bekymret seg for framtiden. Rensing av Oslofjorden, kamp for Oslomarka og et bedre bymiljø ble satt på dagsorden. Miljøbevegelsen ble en viktig samfunnsaktør, og mange demonstrerte mot tap av natur og forurensing av luft og vann. «Sivil ulydighet» ble et viktig virkemiddel i kampen for miljøet.

Innledning ved historiker Knut Are Tvedt, med påfølgende samtale mellom Tvedt, Harald Nissen, tidligere leder av Miljøpartiet de grønne i Oslo, leder av Oslo Natur og ungdom, Nils Nerhus Rørstad og miljøaktivist Oddny Gumaer. Journalist og Natur- og Ungdom-historiker Ingrid Røise Kielland vil lede samtalen.

Det vil også være mulig å få med seg Søttitallsutstillingen som vil være gratis fra kl. 17.30.

Enkel servering.

Praktisk Informasjon