Bli med bort til et gammelt hus; åpne en port og ei dør. Hør om Oskar og Hanna som var barn på Sagene for 120 år siden.

Spiste de virkelig sørpe? Måtte de jobbe? Var rottene røde og blå? Og hvem var Knud Graah?

Barna blir tatt med på ei lita vandring i Sagveien. Vi går fra nr. 28 til nr. 8, det gamle trehuset, Brenna. Her får de bli med inn og høre om hvordan barna, Oskar og Hanna, hadde det på Sagene 120 år tilbake.

Første lørdagen i måneden kl. 11 og 13. Møtested er Arbeidermuseet i Sagveien 28.

Lørdag 3. desember blir det juletema! Les mer her

Praktisk Informasjon