Barneavdelingen på Ullevål sykehus i 1910

FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Operasjonsstue på Røde Kors Klinikk i 1920

FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Sykepleiere utenfor Ullevål sykehus i 1926

FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Dobbeltrom på Ullevål sykehus i 1924

FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Ullevål sykehus, julen 1940

FOTO: Delphin, Rigmor Dahl / Oslo Museum

Resepsjon på Ullevål sykehus i 1953

FOTO: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Kvinneavdelingen på Ullevål sykehus i 1910

FOTO:Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Sykebil på vei til Ullevål sykehus i 1926

Ullevål-sykepleier (Ullevål-søster) i 1962

FOTO: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Heisen i Lindboes klinikk rundt 1920

FOTO: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Operasjon på Røde Kors Klinikk i 1940

FOTO: Delphin, Rigmor Dahl / Oslo Museum

Sykeværelse på Røde Kors Klinikk i 1920

FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Praktisk Informasjon