KJENN DIN BY | Byggingen av Slottet skapte på mange måter Vestkanten. Men hvordan ble vestkantstrøkene «Bag Slottet» og Uranienborg til?

Hvordan så det ut før villabebyggelsen og de store leiegårdene ble bygget, og hvem sto bak urbaniseringen fram mot 1900?

Historien blir sammenlignet med dagen i dag og vi reflekterer rundt hva som preger strøket mellom Uranienborg og Slottet.

Byvandringen i et av byens «fineste» strøk blir ledet av kunsthistoriker Linken Apall-Olsen