Bli med fra park til park på Grünerløkka!

Grünerløkka gikk tidligere under tilnavnet «beste østkant». En av grunnene var bydelens vakre parker og plasser. En annen grunn var at leilighetene i bydelen var større enn i andre arbeiderstrøk på Oslos østkant.

På denne vandringen går vi fra park til park på Grünerløkka og bli bedre kjent med bydelens grønne historie, men også utforske noen av de store endringene området har vært gjennom på 1900-tallet.

Vandringen ledes av avdelingsleder Lars Emil Hansen ved Oslo Museum.