Bestilling

Aleksander Breiby Herseth / abh@oslomuseum.no 91 57 87 90

Hvorfor hørte ikke bestemoren din på radio under krigen? Hvorfor gråter du hver gang du hører «Til ungdommen»? Elevene får mulighet til å sette seg inn i hvordan det var å være ungdom i krigsårene og hvordan de selv opplevde terrorangrepet 22. juli 2011.

Vi har alle ulike minner knyttet til ekstreme situasjoner. Dette gjelder for bestemor som opplevde krigen og for alle som husker terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Minnene vi sitter igjen med settes inn i hverdagen og leves gjennom dagligdagse handlinger.

I dette skoleopplegget vil elevene få mulighet til å være skoleungdom i en vanlig krigshverdag og til å diskutere minner og ekstremisme i en minnering bestående av 11 av kontorstolene som er igjen etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet.

Skoletilbudet knytter seg til utstillingene Krig og hverdagsliv og Autopoiesis.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG3:

– Undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

– Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

– Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Praktisk Informasjon