Bestilling

Heidrun Sølna Øverby hso@oslomuseum.no / 906 73 725

Den første industrien i landet ble etablert ved Akerselva. Til elva kom ny teknologi og ny kapital. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk og sosialt. Ta med elevene på en tidsreise der de får se kraften i elva og oppleve det autentiske fabrikkmiljøet og boligene slik de er bevart.

Vi formidler små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen for fabrikkarbeiderne. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, reglene i arbeidslivet i dag og den økonomiske vekstens betydning. Elva, fabrikkene og boligene danner rammen rundt undervisningen og elevene får selv oppleve området der industrien hadde sin begynnelse.

Elevene får besøke arbeiderleiligheten “Brenna”  fra 1848.

Se film fra arbeiderboligen her.

Til slutt går elevene i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet og får utforske temaer fra industrihistorien på egenhånd.

Ressurser til for -og etterarbeid

Test ut arbeider-kahooten her

Last ned oppgave her [Pdf]

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Praktisk Informasjon