Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde! Til elva kom ny teknologi og ny kapital. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk og sosialt.

Vi formidler små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen i dette området og ellers i landet. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, reglene i arbeidslivet i dag og den økonomiske vekstens betydning. Elva, fabrikkene og boligene danner rammen rundt undervisningen og elevene får selv oppleve området der industrien hadde sin begynnelse.

Vi inviterer også til et besøk i en arbeiderleilighet fra 1848 på 20 m2 med plass til 6 beboere. I utstillingen i Sagveien 28 blir ulike temaer fra industrihistorien blir diskutert gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Praktisk Informasjon