Jul på Vaterland

Hvordan var arbeidernes jul på 1800-tallet? Julefortellinger fra den utslitte arbeider, en liten gutt ifra Vaterland og Oskar Braaten, som bare var glad for å ha mamma og pappa hjemme i jula.

Historien om julen øst for Akerselva rundt 1875

«Julaften er det velstand over alle grenser, også fordi det vi ventet og var redd for, ble det ikke noe av. Far fikk ikke oppsigelse. Mor kjøper inn mat med en stor julekake og en flaske muskatvin, og Hans og jeg får hver vår “forundringspakke”. De losjerende er på besøk, spiller og forteller eventyr om julenissen. Første dag jul er jeg med mor til fropreken i Vår Frelsers kirke.

Men sånn er det hver gang jeg synes det går godt: Over jul kommer oppsigelsen til far. Solberg har vanlig 6–8 mann på verkstedet, nå blir det bare én. Far har fått oppsigelsen utsatt, men nå er den endelig.»

– Fra boka En liten gutt ifra Vaterland, av Nicolai Heiestad (1868–1949)


Foto: Oslo Museum 1. Brugata, ca. 1870. Ukjent. 2. Vaterland, Brugata 6. Birger Harm 3. Gunnerus’ gate 15, 1932. Ruth Raabe 4. Gunneriusgate, 1864. H. W. Wessel 

Dessverre julaften - 1853

«Nå er det dessverre julaften – sukker og klager den trette og utslitte Arbeider med sultne barn og en kjær ektefelle. De har ikke mat, ikke klær, ikke brensel og lys i sin elendige bolig – og fortjener heller ikke penger til brød til seg og familien i de mange og kalde helligdager.

Nå er det julaften – og gleden banker allerede på døren til de Rike og Mektiges gjesteværelser og dansesaler. (…) Den rike Mann som Du strever for, glemmer at det er din blodige svette og hardt arbeide som forklarer hans Formue – og at det er Du som arbeider for ham han skal takke for at han selv ikke trenger å arbeide.»

Julaften, 1853 i Arbeider-Foreningernes Blad. Stiftet 1849 av arbeiderpioneren Marcus Thrane som, for sine meninger, satt fengslet fra 1851 til 1858.

Min barndoms jul

– Skulde jeg nevne noe, som kanskje var spesielt for barna i min krets, så var det vel det, at vi så fram til julen med stor glede, ikke så mye for julefestenes skyld, men fordi når jula kom så fikk vi ha mamma og pappa hjemme hos oss fra morgen til kveld.

Ikke på mange dager skulle de stygge fabrikkpipene få sende ut det stygge ulet etter dem tidlig på morgenen, mens vi lå og sov!

Vi skulle slippe å stå utenfor fabrikkporten og hutre og fryse og vedde på hvem som kom først ut om kvelden! Når kirkeklokkene hadde ringt inn helgen om julekvelden, da var vi trygge for en hel evighet av lange dage.

«Hu mama og ’n papa skal væra hjemme i hele morra og hele dagen derefter og dagen derefter og en hel del dage til.»

Disse dagene var ikke bare glad jul. De var hellig jul!

;Oskar Braaten (1881-1939), født og oppvokst på Sagene

Praktisk Informasjon