En historisk minivandring i området langs Akerselva mellom fabrikkbygningene og de gamle boligene. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk og sosialt, og vi formidler små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen.

Elevene oppfordres til å samtale om temaer som fagforening, regler i arbeidslivet i dag og den økonomiske vekstens betydning. Vandringen inkluderer et besøk i arbeiderleiligheten Brenna. Det er en reise tilbake i tid der levekår og boforhold kan oppleves på nært hold. Elevenes deltakelse og refleksjon er en viktig del av dette besøket. Her får deltakerne språktrening gjennom dialog.

Opplegget egner seg for deltakere med ferdigheter på nivå A2, B1 og B2. Museumspedagogene har erfaring med undervisning og omvisning for voksne innvandrere, og tilpasser formidlingen til det nivået deltakerne er på. Vi holder også omvisninger på engelsk.

Varighet: 60 minutter

Modul: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

– Gi eksempler på rettigheter og plikter man har som arbeidstaker, knyttet til for eksempel fagorganisering, medbestemmelse og arbeidsmiljø

– Gi eksempler på hva skattefinansiert velferd innebærer

Modul: Norge før og nå

– Gi eksempler på noen av de viktigste historiske hendelsene og prosessene som har dannet grunnlaget for framveksten av demokratiet i Norge

– Bruke kunnskap om hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser har for et bærekraftig miljø og samfunn

– Samtale om likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet, utdanning og politikk, og betydningen det har for utviklingen av samfunnet