Her kan elevene se en presentasjon om arbeiderboligen og svare på spørsmål ved hjelp av folketellinger og fotografier:

brenna-arbeidermuseet-undervisning

(Ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur