Bestilling

Line Rogstad Wikan / lrw@oslomuseum.no

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo. Gjennom en tilpasset omvisning skal deltakerne tilegne seg en forståelse de kan anvende i møte med Oslo-hverdagen.

Ankomst Oslo tilbyr tre ulike tematiske vinklinger:

1. Oslo gjennom 1000 år: Oslo som handelsknutepunkt og møteplass

2. Familie og likestilling: Kjønnsroller, familie- og samlivsmønstre før og nå

3. Demokrati og samfunn: Politiske og sosiale endringer fram mot demokrati og velferdsutvikling

Omvisningene kan tilpasses deltakernes språklige nivå. Det er mulighet for omvisninger på engelsk, eller man kan ha med tolk om det er ønskelig.

Opplegget egner seg for deltakere med ferdigheter på nivå A2B1 og B2. Museumspedagogene har erfaring med undervisning og omvisning for voksne innvandrere, og tilpasser formidlingen til det nivået deltakerne er på. Vi holder også omvisninger på engelsk.

Praktisk Informasjon