Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo. Gjennom en tilpasset omvisning skal deltakerne tilegne seg en forståelse de kan anvende i møte med Oslo-hverdagen.

Omvisningen kan tilpasses deltakernes språklige nivå. Det er mulighet for omvisninger på engelsk, eller man kan ha med tolk om det er ønskelig.

Opplegget egner seg for deltakere med ferdigheter på nivå A2, B1 og B2. Museumspedagogene har erfaring med undervisning og omvisning for voksne innvandrere, og tilpasser formidlingen til det nivået deltakerne er på. Vi holder også omvisninger på engelsk.

Varighet: 60 minutter