Hør historier, møt pilgrimer og se gamle møller og gravhauger

Akerselva het «Frysja» i middelalderen, og tema for Akerselvamaraton er «Langs middelalderens Frysja». I tillegg til fortellinger om Frysja som middelaldersk industrielv, blir det middelaldermusikk, pilegrimsvandring, barneleker i gammel tradisjon og beretninger om store slag ved Frysja bru. Hele vandringen gjennomføres som en tenkt direkte radiosending med programleder Leif Gjerland fra engangs-stasjonen «Radio Fryscha».

Middelaldermusikk fra kl. 12.40

Turguide: bykjenner Leif Gjerland, historiker Dag Andreassen (NTM) og historiker fra Arbeidermuseet Gro Røde

Arbeidermuseet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum og Bydel Sagene