Bli kjent med Akerselvas nedre strekk. Hør om skitt og lort, frakteprammer og småbåtlykke, kulvertbygging og ville elveplaner.

Reserver plass her [FULLT]

Turguider: historieformidler Leif Gjerland, historiker Dag Andreassen (Norsk Teknisk Museum) og formidlingsansvarlig Gro Røde (Arbeidermuseet).