Bestilling

Reidun Johannessen raj@oslomuseum.no / 94 08 39 82

Bli med på en tidsreise til tiåret der etablerte normer og verdier ble snudd på hodet. Velstandsvekst, ungdomsopprør og aktivisme er blant temaene som blir tatt opp i utstillingen «Søttitallet».

Elevene blir trukket aktivt med i debatter og diskusjon, i tråd med tidsånden. De inviteres inn på ungdomsrommet og klubben, og får kjenne 70-tallet på kroppen ved hjelp av rekvisitter, gjenstander, musikk, film og kunstuttrykk. Også dagens ungdom er representert i utstillingen, linjer trekkes mellom fortid og nåtid.

Les mer om utstillingen “Søttitallet”

Fra læreplanene i samfunnsfag, samfunnskunnskap og historie, kompetansemål etter 10. trinn, VG 1 og VG 3:

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

– Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv.

– Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet.

– Gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv.

Praktisk Informasjon