OBOS-eventyret startet på Etterstad for 90 år siden. Bli bedre kjent med høyblokkene fra 1950-tallet og hvordan boligbyggingen skulle gjenspeile den voksende velferdsstaten.

Kan Etterstad beskrives som et eksempel på etterkrigstidens byplanideal?

Hør om det første borettslaget “Etterstadslottet”, om hvordan det moderne boligsamvirket ble til og Harald Hals’ barokke planer.

Turguider: arkitekturhistoriker Anne-Kristine Kronborg og byantikvar Janne Wilberg

I samarbeid med Byantikvaren og OBOS