Det er i år 50 år siden det symboltunge året 1968, da studentene demonstrerte i Paris gater.

Hva handlet studentdemonstrasjonene i Paris og ungdomsopprøret  om? Hvilke former tok ungdomsopprøret i Norge, og når kom det hit? Hvilken betydning fikk det på kort og lang sikt? Kan vi nå se tendenser til et nytt 1968?

I panelet

Kjerstin Aukrust (førsteamanuensis i fransk, UiO)

Knut Kjeldstadli (professor i historie UiO)

Gerd Liv Valla (statsviter og tidligere LO-leder)

Gunnar Magnus (journalist og filosof)

Ordstyrer: Kjetil Wiedswang (kommentator  i Dagens Næringsliv)

Praktisk Informasjon