I filmkurset VOICE har åtte deltakere mellom 16 og 18 år samarbeidet med billedkunster Ane Hjort Guttu og filmskaper Brwa Vahabpour. Nå skal 13 av filmene som ble skapt på kurset vises fram. Bli med på samtale og filmvisning på Interkulturelt Museum.

Våren og sommeren 2021 ble filmkurset VOICE holdt på Interkulturelt Museum. Resultatene av workshopen vises på museet i helgen 20.–22. august, med åpning og samtale 20. august kl. 18. Ingen påmelding kreves.

– Målet med kurset var å finne fram til metoder der man kan jobbe enkelt med filmatiske fortellinger, gjerne hentet fra egen erfaring, sier billedkunstner Ane Hjort Guttu og filmskaper Brwa Vahabpour, som var initiativtakere til kurset. – Ungdom kommuniserer gjennom film hele tiden, og vi ville lære hvordan de gjør det, og samtidig formidle noe av vår egen kunnskap om å jobbe mer profesjonelt med film og kunst, sier de.

Til samtalen fredag 20. august har Interkulturelt Museum invitert deltakerne i prosjektet og andre prosjekter for barn og unge i bydelen. De skal dele erfaringer fra samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og ungdom.

Hvilke metoder benyttes og hvilken betydning har møtepunktet med erfarne kunstnere? Er dette en god måte å bli introdusert til kunst og kultur på? Og hvorfor ønsker kunstnere å samarbeide med ungdom?

Deltakere:

Ali Choudri
Jonathan Kleven
Sawera Mansoor
Marte Kilde Mosnes
Joyce Motil
Kumaran Nathan
Håvard Zackarias Pettersen
Sujani Sutharsan

Ansvarlige for kurset: Brwa Vahabpour og Ane Hjort Guttu

Støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøyskolen i Oslo og Sparebankstiftelsen.

I samarbeid med Interkulturelt Museum, PRAKSIS Oslo og Nitja senter for samtidskunst.

Kurset er en del av Ane Hjort Guttus prosjekt VOICE, Kunsthøyskolen i Oslo 2020-2022.

Sparebankstiftelsen
Khio logo

Praktisk Informasjon