Bestilling

Heidrun Sølna Øverby hso@oslomuseum.no / 906 73 725

Bli med på en reise gjennom tid og rom – tilbake til Ibsens Kristiania, i byen og på teateret. Tematikken løgn versus sannhet settes i søkelyset når elevene ledes inn i stykket Vildanden. Er det noen ganger greit å ikke fortelle hele sannheten?

Mysteriet Vildanden har som ambisjon å skape et engasjerende læringsrom ved bruk av dramapedagogiske metoder og museets faglige kompetanse. Museet byr på en spennende og mystisk introduksjon til Vildanden og Ibsens litterære verden og samtid, uten at vi røper hele handlingen!

Opplegget består av en introduksjon til Ibsens litterære landskap, det borgerlige Kristiania, en tidsreise til 1884, en litt annerledes presentasjon av stykkets karakterer og vi setter “Vildanden” på scenen, med enkel kostymebruk, rolletolkning og utdrag fra manus. På veien får elevene en gåte de må prøve å finne et svar på, men det er kanskje ikke så enkelt?

Tilbudet krever ingen forkunnskaper om stykket og fungerer godt som en introduksjon til realismen og Ibsen. Det fungerer også godt som en repetisjon og utdyping for de som alt kjenner til stykket. Forslag til etterarbeid sendes ut til skolene.

Fra læreplanene i:

Norsk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

– Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Norsk, kompetansemål etter Vg3:

– Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Teater i perspektiv 2 (DRA3-01)

– Beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret fra modernismen til egen samtid.

Drama og samfunn  (DRA4-01)

– Gjøre rede for et utvalg dramapedagogiske metoder, og beskrive hvordan de kan brukes.