Anders Bettum

Ageliki Lefkaditou er filosof- og vitenskapshistoriker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum, født og oppvokst i Hellas. Hun er kurator for den prisbelønte utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser og har gitt ut artiklene «’This wonderful people’: Darwin, the Victorians, and the Greeks» (2018), «Observations on race and racism in Greece» (2017) og bokkapitlet «Yet another Greek tragedy? Physical anthropology and the construction of national identity in the late nineteenth century» (2019)