Oslo Museum har betydelige samlinger av kunst, foto og kulturhistoriske objekter som belyser Oslos historie. Det eldste materiale er fra 1600-tallet – det nyeste fra dagen i dag. Totalt omfatter samlingene ca. 10 000 kunstneriske arbeider, 30 000 kulturhistoriske objekter og nærmere 2 millioner fotografier.

Objekter og annet materiale er samlet mer eller mindre kritisk gjennom museets historie – og over tid er det tatt inn mer materiale enn de tidligere museumsenhetene har hatt ressurser til å ordne og sikre gode oppbevaringsforhold. Det innebærer at Oslo Museum i dag har en del materiale som ikke er dokumentert og registrert, og dermed heller ikke formelt innlemmet i samlingen og tilgjengeliggjort for publikum. Samtidig har deler av samlingene lidd under mangelfulle oppbevaringsforhold, og noe er i dårlig forfatning.

For å gjennomgå og bedre oversikten over samlingene – samt å gjøre dem digitalt tilgjengelige – har museet over flere år prioritert ressurser til et såkalt revita-prosjekt, der «revita» – både skal assosiere til «revisjon» – ettersyn – og «revitalisering» – å gi nytt liv. Målet er på sikt å få nummerert, dokumentert og digitalisert materialet, samt og å avhende objekter som oppleves å ha liten by- og kulturhistorisk verdi.

Prosjektansvarlig: Kristin Gaukstad / kmg@oslomuseum.no

Prosjektperiode: 2016-2024