Velkommen til oss! Alle våre utstillinger er åpne. Info om Covid-19 og smittevern

Rolf Strangers kulturfond

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2019 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål.

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2019 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål.

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskningen kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

Beløpet er begrenset oppad til kr. 35 000. Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.