Ansatte / Presse

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har det overordnede ansvaret for museets faglige arbeid, samt økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter.

23 28 41 70 / 93

Terje Abrahamsen

HR- og administrasjonssjef /nestleder

Terje er nestleder ved Oslo Museum. Han er ansvarlig for museets administrasjon, drift og personal, samt avdelingsleder for drift- og serviceavdelingen på Bymuseet.

23 28 41 70 / 73

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker.

23 28 41 70 / 75

Aida Mrgan

Økonomisjef

Aida holder orden på budsjetter og regnskap, og sørger for at Oslo Museums økonomi er i balanse.

22 05 28 30 / 37

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er museets forskningskoordinator, og har også ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold. Han er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum.

22 05 28 30 / 32

Anne Birgit Gran Lindaas

Spesialbibliotekar

Anne Birgit ønsker deg velkommen til biblioteket på Bymuseet, i tillegg er hun redaktør for Byminner.

23 28 41 70 / 85

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner".

23 28 41 70 / 92

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter. Hun har formgivningsansvaret for den nye hovedutstillingen om fordommer som åpner i juni 2017.

95 75 09 61

Christian Skappel

Driftsleder

Christian tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Bymuseet i Frognerparken.

23 28 41 70 / 92 06 25 73

Dinesh Chandra

Sentralbord Interkulturelt Museum

Dinesh sitter i resepsjonen og er utleieansvarlig på Interkulturelt Museum

22 05 28 30

Else Martinsen

Fagkonsulent Teatermuseet

Else svarer på alle henvendelser innen teaterfaglige spørsmål og underviser i teaterutstillingen.

23 28 41 89

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger.

23 28 41 70 / 87

Frode Trengereid

Museumsvakt

Frode jobber som museumsvakt på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum.

23 28 41 90

Gazi Øzcan

Avdelingsleder (vikariat)

Gazi har ansvar for den daglige driften på Interkulturelt Museum og er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

22 05 28 30 / 36

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro leder museets satsing på arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet.

23 28 41 70 / 74

Hanna Gogstad

Kommunikasjonsrådgiver

Hanna er kommunikasjonsrådgiver, nettredaktør og har ansvar for sosiale medier.

91 31 58 12

Asset 25

Pressekontakt

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger.

41 58 40 12

Helene Huljev

Museumspedagog

Helene er museumspedagog og jobber med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet.

23 28 41 70 / 79

Jorunn Sanstøl

Emeritus

Jorunn er konservartor og har hatt ansvaret for museets kunstsamling. Hun er også involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet.

23 28 41 70 / 83

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger, og er opptatt av at museet skal ha en profesjonell samlingsforvaltning. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid.

23 28 41 70 / 72

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder.

23 28 41 70 / 98

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for utadrettet virksomhet på Bymuseet. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter.

23 28 41 70 / 80

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert, konservert og blir vist frem på en forsvarlig måte.

23 28 41 70

Marit Svennevig Stålen

Vaktleder på Bymuseet

Marit ønsker publikum velkommen i museumsbutikken og sørger for at publikum får nødvendig informasjon med et stort smil.

23 28 41 99 / 23 28 41 90

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper.

22 05 28 30 / 94 01 19 12

Miriam Rose Sitkin Røsler

Museumspedagog

Miriam jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud på Arbeidermuseet.

23 28 41 70 / 74 / 40 20 46 39

Nina Melsom

Museumsvert

Nina jobber som museumsvert på Interkulturelt Museum.

23 28 41 70

Reidun Johannessen

Museumslektor

Reidun er museumspedagog og er omviser på Bymuseet. Hun tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til Bymuseet.

23 28 41 82 / 970 64 808

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og jobber med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag.

23 28 41 78 / 41 51 19 21

Siri Baalsrud

Leder besøkssenteret Bymuseet

Siri leder besøkssenteret på Bymuseet, driver museumsbutikken og tar i mot alle henvendelser som gjelder utleie på Frogner Hovedgård.

23 28 41 90 / 40 03 59 21

Siril Bull Henstein

Leder marked og kommunikasjon

Siril leder markeds- og kommunikasjonarbeidet for museet. Hun har også ansvar for publikumsutvikling og tar i mot pressehenvendelser.

95 74 63 20

Asset 25

Pressekontakt

Sissel Ødegaard

Grafisk designer / arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene.

22 05 28 34

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese jobber med Revita-prosjektet, tekstil og kunst.

93 01 39 46

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor forvalter Oslo Museums gjenstander, slik at alt er gjenfinnbart og blir bevart på en best mulig måte.

23 28 41 70 / 86

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no.

23 28 41 70 / 91

STYRET

Bernt Bull (Styreformann)

Inger Jensen

Anne Grethe Solberg

Lavleen Kaur

Anne Helgesen

Abrahaley Berhe (ansattes representant)

Rune Aakvik (ansattes representant)

Varamedlemmer

Namik Mackic

Aysegul Leblebicioglu

Gazi Özkan (ansattes vararepresentant)