Monument to a Fence & You are never Alone – Lisa Pacini

Lisa Pacini sitt arkitektoniske skulpturprosjekt "Monument to a Fence" ser nærmere på hvordan fordommer utfordrer fysiske og mentale barrierer mellom folk.

Se mer →
Utstilling: skulptur

Mother Tongue

Hvordan blir kvinners rettigheter påvirket av den politiske situasjonen i Tyrkia? Seks videokunstnere ser nærmere på hvordan ytringsfriheten og rettighetene blir utfordret.

Se mer →
Utstilling: foto og video

Livet under blått tak

Fotograf og barnevernspedagog Dona Gashi har kurset fire ungdommer til å bruke kameraet til å fortelle sin historie. Ungdommene har forskjellig bakgrunn og forskjellige historier, men har et felles utgangspunkt; de har alle flyktet fra krigsherjede land på egenhånd og forsøker nå å navigere seg inn i et nytt liv i Norge.

Se mer →
Fotoutstilling