Bestilling

Undervisning kan bestilles på telefon 94 01 19 12 eller e-post marte.marie.ofstad@oslomuseum.no

Interkulturelt Museum har flere samfunnsaktuelle utstillinger med undervisningsopplegg utarbeidet for skoleelever. Elevene blir aktivt involvert i temaene.

Skoletilbud

Gratis for osloskolene

Bli kjent med romà i Norge: 8.–10. trinn og videregående skole

Hvordan lever norske rom i dag og hva kjennetegner romsk kultur? Hva er en nasjonal minoritet og hva vil det si å bli diskriminert?

Se mer →

Hvilke fordommer har du? Typisk dem: 8.–10. trinn og videregående skole

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige?

Se mer →

Aktivistene: 8.–10. trinn og videregående skole

Hva har aktivister og borgerrettighetsforkjempere betydd for minoriteters rettigheter i Norge? Hva vil det si å være en aktivist?

Se mer →

Byvandring på Grønland: 8.–10. trinn og videregående skole

Hva er så spesielt med Grønland? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Se mer →