Oslo er tydelig preget av funksjonalismens arkitektur, både i sentrum og i de sentrumsnære villaområdene.

Oslo er rik på funkisarkitektur. Den finnes over hele byen, og i alle typer bygninger.  De siste årene har det vært en fornyet interesse for denne perioden.

Årene mellom ca. 1925 og 1940 regnes som funksjonalismens storhetsstid. Moderne materialer som betong, glass og stål ble tatt i bruk, og elektrisiteten fikk en større plass i bybildet gjennom lysreklamer og opplyste utstillingsvinduer.

For noen var perioden preget av fattigdom, arbeidsledighet og klassekamp. For andre var den en tid med bedre økonomi, mer fritid, jazz, dans og glamorøse restaurantbesøk. Felles var opplevelsen av å leve i en moderne tid der alt gikk raskere og det meste var i endring.

Praktisk Informasjon