Hvor mange språk kan du? Sier du «elva» eller «elven»? «Oslo» eller «Osjlo»? Kan språket eller dialekten fortelle noe om hvem du er?

I språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen» kan du teste kunnskapene dine i dialektkonkurransen, lære mer om flerspråklighet og høre lyden av Oslo-språket før og nå. Den interaktive utstillingen presenterer talespråk i dagens Oslo.

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo lager utstillingen i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet.

Utstillingen står til og med 1. april 2018

Praktisk Informasjon