Bestilling

Reidun Johannessen 23 28 41 82 / raj@oslomuseum.no

Sier du ofte «Oschlo» eller «Oslo»? «Ælva» eller «elven»? Skifter du språk når du går over døra hjemme? Velkommen til en morsom, lærerik og annerledes språkøkt!

Hva med en frisk språkdusj, en spennende dialekt-battle eller en finurlig runegenerator?

Dette er blant aktivitetene elevene får ta del i, der de innbys til refleksjon og dialog om språkbruk og holdninger til språk. På veien gjennom Oslos språklige smeltedigel kommer vi inn på temaer knyttet til språkhistorie, språkendring, dialekter og språkhistorie.

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter 10. trinn, vg1 og vg3

• gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål
• beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
• gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
• gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
• gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag

Utstillingen «Oslo sier» er et samarbeid med MultiLing – senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, Språkrådet og Bymuseet.

BESTILLING
Reidun Johannessen 23 28 41 82 / raj@oslomuseum.no

 

Praktisk Informasjon