Det er 70 år siden Oslo og Aker ble slått sammen og bygrensen utvidet. Men hvor gikk egentlig bygrensa fra 1878 og hva finnes vi langs denne aksen i dag?

På turen tar vi en titt på forskjeller mellom datidens indre og ytre by, levekår, boligform og fysisk miljø.

Vandringen arrangeres som et samarbeid mellom Bymuseet, Byantikvaren, Byarkivet og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus.

Turen avsluttes på Frogner hovedgård med mulighet til å kjøpe mat og drikke. Store deler av strekningen er samme rute som 20-bussen og det er mulig å ta buss deler av strekningen.