Hva skjedde når Oslo ble lagt under jord og glemt etter brannen i 1624?

Historieformidler Leif Gjerland tar oss med på en runde i gamlebyen og forteller om alt fra bybrannen i 1624 til dagens og fremtidens middelalderby.

Mellom trafikkstengte ruinområder, gravearbeid og trafikk får vi presentert med visjoner for en sammenhengende middelalderby i Oslo.

Turguide: historieformidler Leif Gjerland