Siden 2013 har fotograf Gorm K. Kaare kommet tett innpå norske rom.

Møt nordmenn med lovfestet rett til å verne om en særegen kulturarv, og prisen de betaler for sin annerledeshet. Gjennom dokumentariske bilder gir han oss et nært innblikk i en levende og moderne minoritetskultur.

Fotografiene skildrer et liv i spenn mellom tradisjon og modernitet, mellom nomadisk liv og bofasthet og mellom storsamfunnets krav om tilpasning og minoritetens egne behov. Rom, som tidligere ble kalt sigøynere, har en lang og tradisjonsrik historie i Norge. Men historien om overgrep og systematisk diskriminering mot gruppen er like lang, og pågår fortsatt.

Praktisk Informasjon