Bestilling

Reidun Johannessen raj@oslomuseum.no / 23 28 41 82

Hvem bodde i byen før oss? Hvilke spor kan vi finne etter dem og hvordan har byen utviklet seg fram til våre dager? Gjennom fortellinger, dialog, små dramatiseringer og oppgaver er vi innom følgende temaer:
• Middelalderbyen Oslo
• Christiania på 1600- og 1700-tallet
• 1814 og den nye hovedstaden
• Mangfoldets by: Oslo i dag

 

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål i historie etter 7. trinn:
• fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida (…)
• beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg

Praktisk Informasjon