Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Hvordan var livet langs Akerselva før i tiden? Museumspedagogene tar med barna på en historisk minivandring langs Akerselva, og forteller om elvas betydning, industrien og arbeidernes liv for 150 år siden.

På vandringen mellom de gamle bygningene trekkes elevene inn i refleksjoner om livet i dag og livet før. Inne i utstillingen kan elevene utforske produktene de laget på fabrikkene, og vi har et utvalg av små og store fortellinger om fabrikkeierne og fabrikkjentene som vi bruker for å levendegjøre historien.

Vi avslutter besøket i arbeiderboligen Brenna der elevene selv får erfare hverdagslivet for arbeiderne gjennom å kikke på gjenstandene og bomiljøet.

Undervisningsopplegget har tre deler: Minivandring, museumsbesøk og besøk i en arbeiderbolig.

Praktisk Informasjon