engelsk-flagg   norsk-flagg
Oslo Museum

Hør oslohistorien på åtte språk

Asmund 900x370 HAG

På Bymuseet i Frognerparken kan du nå høre «1000 år på 20 minutter» på norsk, engelsk, tysk, polsk, japansk, somali, punjabi og arabisk.

Bli bedre kjent med byen og hvordan Oslo er blitt den byen den er i dag. I utstillingen «OsLove – byhistorie for begynnere» står menneskene som har formet byen sentralt.

Bymuseet har gratis adgang og lånet av audioguiden er gratis.

Velkommen, Welcome, Willkommen, Witamy, ようこそ, Soo dhaweyn, ਸਵਾਗਤ, أهلا بك

Du kan låne auidoguiden i museumsbutikken.  

Audioguiden er finansiert med midler fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning.

The story of Oslo in eight languages

Museum of Oslo now offers «The Story of Oslo» in eight different languages.

You can get to know the most importen history lines in Oslo the past 1000 years within 20 entertaining minutes. 

Welcome, Velkommen, Willkommen, Witamy, ようこそ, Soo dhaweyn, ਸਵਾਗਤ, أهلا بك

The audio guide is free for rent. Please ask for the audio guide at the museum shop.